YOU ARE HERE:
All About Life i Select

All About Life i Select

You and you alone are responsible for your Health.  Money can never buy your health and you are only wealthy once your body ,mind and soul are Healthy.

What you eat and drink , think and speak is you. The medical world is not interested in healing you, they want you to control your health.

Medical funds and Drs work together to make sure that you just stay alive and the symptoms of your illness is under control. These medicine is called Chronic medicine...you need to take it till the end of you life... a good way of making money out of you for life, backing by the Medical aid subscribed by a Dr.

Quanlim Life is not interested in giving you medicine , we interested in your human frame your diet and the cause en prevention of your disease. 

People are sick because of a negative emotion, this emotion cause the organs to lose the total working power. Drs will only treat the symptoms and not the cause.

Stop using any Weight loss pills or treatments, you will not lose weight on pills, find out what the working condition of you 12 major organs are and eat accordingly to their performance.  Stop drinking pills that you know nothing off. Stop listening to people working in Health shops and selling all kinds of health products.
People selling Weight loss pills of medicine are manipulating you emotionally and they use other people results to make a statement. These are not healthy as they claim.

Get to our center and let us help you to get rid of all the negative emotions that is harmful to your organs .  Your body need to balanced, your organs need to be in sync. Unless this is done nothing will help you to get your health back.

Quanlim Life will asset you and then treat you after we know how you constitution is. No where in the world is their a quick way to get healthy if you do not eat healthy or according to you constitution.

Our new program introduce in South Africa will change the medical world. We are here to heal people as never done before.

Contact us today to get all the details of what our service are.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Suid Afrika en sy mense is so gewoond daaraan om deel te wees van die sosiaal aanvaarbare norme van die samelewing.  Elke dag , elke maand en elke jaar is so vol van tradisies wat in werklikheid nooit ooit ondersoek sal word om te sien of dit enige bydra lewer tot 'n beter verhoudings 'n beter huisgesin, beter familie of beter lewensomstandighede nie. Slimfone het so deel geword van die samelewing dat mens bymekaar sit en op hulle telefone gesels.

Elke maand vir jare betaal ons maar net, is ons bankrekenings oop vir die bank om te neem wat hulle besluit, jou polisse, kort en langtermyn, jou M-net , jou telefoon, jou water en ligte, jou motor, jou huis  net wat jy so as vanselfsprekend aanvaar het.  Jy werk elke maand en sorg dat daar genoeg is vir hierdie mense om te vat.

Dis die  mense wat jou motor, jou huis en jou eiendon heel eerste vat as jy nie betaal nie, en jou van die oggend tot die aand dreig met hulle oproep sentrums.

Begin om jou Debietorders te beheer.  Mense koop omdat hulle skuld kry, en daarom staan daar hope gemors in huise rond. Kredietkaarte word aan jou gegee, met baie hoe rente, omdat hulle jou van dag een af nie vertrou nie.  Word wakker en begin jou eie geld beheer. Niemand andes as jy moet in beheer wees nie.

Moenie probeer deel wees van die groep nie. Jy staan uit jy val nie in nie. Moenie dat die Maatskappye jou intimideer met syfers en waaskuwings om jou geld te vat nie. Jy is nie 'n skaap wat in 'n trop hoort nie jy staan op jou eie voete.

Die invloede en die omgewing waarbinne jy bly, werk en beweeg, speel 'n baie belangrike rol in wie en wat jy is. Die lewenstyl van 90 % van alle mense is gejaag, en niemand kry eintlik meer die kans om mekaar goed te leer ken nie.

Meeste van die goed is negatief en emosioneel van aard.  Daar is soveel dinge om elke dag van te kies, en dit maak dit moeilik om die regte keuses te maak. Mense is oorgewig, vet en neem geen verantwoordelikheid vir hulle gesondheid nie, maar het 'n oop rekening vir mediese fondse.  Mense hardloop agter die belonings aan van punte  en dink nie daaraan dat hulle eintlik mislei word nie. 

Dis baie belangrik dat jy weet wie jy, waarheen jy oppad is, en wie jy nodig het in jou lewe. Niemand kan volmaak keuses maak, as jy nie enigsins inligting het nie.

Die wereld kan jou nie gelukkig maak nie, geluk le in jouself. Dit begin in jouself.  Quanlim Life sal jou help om daardie innerself en innerkind te ontdek.

Meeste mense het geen idee waarheen hulle oppad is nie, en daarom kom meeste mens nooit by die bestemmig uit, wat hulle veronderstel was om self te bereik  nie. Jy kry net uit die lewe wat jy van die verwag. Jou denke asook jou spreke sal bepaal waar jy in die lewe staan.

Daarom is dit belangrik om nie met negatiewe mense te meng nie. Prys jouself, en wees opgewonde oor jouself. Glo in jouself, en wees trots op jouself.

Verander gereeld jou daaglikse gewoontes en pas aan om jou doelwit te bereik. Jy het nie nodig om enigsins van jou waarde stelsel ontslae te raak nie.

Kry mense uit jou lewe wat arrogant is, self ego het, en hulle waardes meet aan Metaal plasties en Kontkreet en waarvan baie die "limelight" gebruik om gesien te word.

Jy het nie nodig om enigsins minderwaardig te voel teenoor 'n sogenaamde materieele ryk familie of mens nie.  Geen mens is beter as jy nie.

Jy raak nie betrokke in redenasies met mense wat jou wil emosioneel manipuleer en jou will laat afdaal na hulle vlak nie. Jy het nie nodig om aan enige iemand verslag te doen nie, behalwe aan jouself.

Ons konserwatiewe denke, asook ons geneigdheid om te oordeel op grond van "reg" en "verkeerd" maak dat baie mense te bang is om sekere dinge te ontdek.

Vrae eerder of dit wat jy dink, praat of aanpak "goed" of "sleg" is vir jou. Jy is nie "victim" van enige iets of iemand nie. Geniet wat vir jou lekker is en moenie dat mense jou keuses en waardes bepaal nie.

Ons samelewing is nie meer gelukkig nie, daar gebeur te min opwinding in meeste van ons mense se lewens, en dit maak dat mense jaloers is op mekaar hulle geluk en hulle sukses. Ons mense is kwaad, en verbitterd en alles gaan oor oorlewing. Dit wat jy gister gedink het, is waar jy vandag staan, wat jy vandag dink is waar jy more is. Die wereld en sy mense is "greedy" en wil alles uit alles haal so gou as moontlik en niks terug sit nie.   Almal kyk wat doen die mens om hom. 

"Facebook" ontneem jou van jou huisgesin en jou privaatheid, dit het die spreekbuis geword vir mense wat alleen is, dit het die "bragbook" geword van poppies en mense wat graag wil hoor hulle is mooi.  Die wereld sien alles van jou , dis nie nodig nie.

Jy kyk Televisie word mee gevoer deur alles wat jou vertel word in jou eie huis.  Lewe jou eie lewe.

Die korporatiewe wereld is die grootste sondebokke, hulle bemark die grootste hoop gemors aan mense wat nie  dink voor hulle koop nie.

Die direksie en uitvoerende bestuur van maatskappye verdien te veel in salarisse, hulle is nie eers die helfte daarvan werd nie. 

Geld word vermors op duur etes, vakansies, oorsese reise, duur motors en alles word net by die prys gevoeg.  Hierdie mense lewe in hulle eie wereld en verreik hulle self met jou geld.  Hulle lewenstandaard bepaal hulle salarisse.

Sorg dat jy uniek is en dat mense bereid is om jou te betaal vir jou diens.  Maak seker dat jy 'n loopbaan het en nie net 'n werk nie.   Die wereld sal jou eiendom of geld wil he om daaruit geld te maak.  Wees wakker en vra altyd, "wat se julle my nie"

Mense is ongelukkig in hulle verhoudings, en kan baie kere nie daaruit kom nie. Wees gelukkig in jouself eers, geen mens kan jou gelukkig maak nie.   Luister na jouself, en jy sal al die antwoorde self kry. Dis net mense wat ander mense ontstel en siekmaak.  Kies jou vriende seletief, en moenie betrokke raak met mense wat nie goed is vir jou en waarde toevoeg tot jou lewe nie.

Aan jou vrugte wat jy dra sal jy geken word. Moet nooit groter wil wees as die wereld waarin jy leef nie. Wees nederig en vermy arrogansie en self Ego want dit lei tot "suffering" en tot verlies aan iets baie kosbaars wat jy nooit weer sal kan vervang nie. Moenie aan ander mense doen wat jy nie aanjouelf gedoen wil he nie.

Jy het nie nodig om enige ander mens se probleme waaroor hy/sy net kan praat te "entertain" nie. Moenie gunsies en gawes aanvaar nie, dit gaan terugkom en jou byt op 'n dag wat jy dit die minste verwag.  Pas jou naam op , hou jou woord en moenie deel word van mense wat mekaar iets skuld nie. 

Ons maak die twee grootste besluite in ons lewens naamlik ons beroep en ons lewensmaat, terwyl ons eintlik nog baie onvolwasse is.  Jy kan nie hierdie belangrike besluit op so 'n onprofessionele wyse laat doen nie.

Word jouself , ontdek jouself, en wees gelukkig in jouself.  Jy maak geen Ikon van enige mens nie, jy raak nie opgewonde oor ander se prestasies nie indien dit nie deel van jou familie of vriende is nie.  Jy is jou eie Ikon. Jy trap jou eie voetspore en jy staan op jou eie voete.

Ken jou tradisies, ken jou familie en weet waar jy vandaan kom.  Maar moenie dat jy jou vryheid verloor deur ou tradisies wat nie meer deel is van die 20 ste eeu nie.

Baie van ons mense dink baie meer met hulle hart, as met hulle kop. Vermy  emosionele besluite. Geen mens het die reg om hulle opinie vrylik oor jou te spreek nie, of jou te oordeel nie. 

Maak tyd om dinge te doen wat jy jou hele hart en siel insit, lag en wees gelukkig. Moenie uitstel nie, doen wat jy dink en geniet dit, jy het Geen mens se toestemming nodig nie. Moenie dat jy gemanipuleer word deur ou niksseggende waardes wat jou wil beperk nie. As jy deel wil wees van 'n groep is dit jou keuse en dan maak jy soos hulle se, anders verlaat jy die groep.

Ons kinders word vernietig op skool omdat daar permanente druk op hulle is om te presteer. Ons kinders speel nie meer nie, hulle word oorlaai duer huiswerk en geniet glad nie meer hulle kinderdae nie. Hulle kan nie meer kommunikeer behalwe deur 'n slimfoon nie. Ons kinders is "gestress" ongelukkig en het nie meer die "Joy " in die lewe nie.

Ouers wil hulle eie mislukte prestasies oordra aan hulle kinders om beter te doen. Kinders word so gemanipuleer om hulle ouers se beroepe te volg wat meestal gemik is op geld en prestasie. Nog steeds word kinders met een of ander siekte geidentifiseer deur een of ander Dr of sielkundige wat dan bloot eenvoudig 'n pilletjie voorskryf en almal is gelukkig. Die grootse klomp twak word aan ouers verkoop in die vorm van oefeninge, lesse ens.
Daar is 'n tyd vir alles. en niks kan ryp gedruk word nie. Ondersteun jou kinders, leer hulle waardes by die huis, en laat hulle speel en hulle lewe geniet.

Die lewe is in jou hande... jy maak soos jy wil.

As jou huidige gedrag and gewoontes nie vir jou enige sukses inbring nie, dan moet jy dit verander.

Word wakker Suid Afrika, staan op en beheer jouself, jou geld..en hou op om alles te glo wat aan jou verkoop word. Pas jou liggaam op, eet gesond en leef gesond.  Lewe nou en moenie net bestaan nie...

Jy lewe nou... op die oomblik en moenie dat enige mense met sy woorde, dade of werke jou ontstel nie. Jy is vir niks en niemand bang nie, jy vrees geen mens nie. Glo in jouself, wees trots op jouself en jou familie. Ondersteun die mense wie jy lief het.  ..en LEWE.. en LEWE in LIEFDE en VREDE.

Jy lewe NOU
LIVE YOUR CHOICES

Until thought is linked with purpose there is no intelligent accomplishment. With the majority the bark of thought is allowed to drift upon the ocean of life. Aimlessness is a vice, and such drifting must not continue for him who would steer clear of catastrophe and destruction.

Man should conceive of a legitimate purpose in his heart, and set out to accomplish it. He should make this purpose the centralized point of his thoughts. It may take the form of a spiritual ideal, or it may be a worldly object, according to his nature at the time being.

Thought allied fearlessly to purpose becomes a strong creative force. The man becomes something higher and stronger than a bundle of wavering thoughts and fluctuating sensations.

The dreamers are the saviors of the world. As the visible world is sustained by the invisible, so men, through all their trials and sins and sordid vocations, are nourished by the beautiful visions of dreamers, cherish your visions; cherish your ideals.

Cherish the music that stirs in your heart, the beauty that forms in your mind, the loveliness that drapes your purest thoughts. For out of them will grow all delightful conditions, all heavenly environment; of these, if you but remain true to them, your world will at last be built.

To desire is to obtain; to aspire is to achieve. Shall man’s basest desires receive the fullest measure of gratification, and his purest aspirations starve for lack of sustenance? Such is not the Law. Such a condition can never obtain, “Ask and receive “Dream lofty dreams, and as you dream, so shall you become. The vision that you glorify in your mind, the ideal that you enthrones in your heart – this you will build your life by; this you will become. Repetition is the key when it comes to motivation. We read or hear things over and over and then we act on these ideas. But just because we've heard something before does not make it "truth."

1. Beginning is winning. There's a lot of advice telling you to just begin a project and then you'll have the momentum to carry you through to completion. If you have a task that might take an hour or two (like
cleaning out your garage), I think this principle is valid. However, if your time frame is likely to be weeks, months or years, "beginning" is not going to generate enough momentum to help you reach the finish line.

We all know people who begin something new every month - only to drop out when they don't get immediate results. Success requires commitment, as well as the willingness to make mistakes and persist in the face of setbacks.

2. Find out what the successful people in your field are doing - and do what they do. By all means, you should learn and study from successes in your field. There's no need to reinvent the wheel, and you shorten your learning curve by studying what others have done. They can point you to the groups to join, books to read, techniques that have worked for them, etc. but remember to take what you learn and adapt it to suit your particular abilities. As Emerson said, "Imitation is suicide." Don't imitate. Create as only you can.

3. Successful people have lots of material things. Money or possessions are only one measure of success. Now, those individuals who have accumulated lots of wealth have often made substantial contributions to society. 
Yet, I think we tend to overlook some of the real heroes in our midst, people like teachers and nurses who may not make a lot of money... but who render such important services nonetheless. What is your definition of success?

4. Do what you love and the money will follow. (Note: This is also the title of an excellent book by Marsha Sinetar.) Many people take this to mean that the money will follow immediately or at least pretty soon after they start doing what they love. Not so, at least as far as I've observed.

Don't get me wrong. I'm a staunch proponent for following your dreams and doing what you love. In the end, you'll be healthier, happier and more fulfilled. Yet, the money may take a while to follow. Recognizing this up front can relieve a lot of anxiety and will cause you to think long- term.

5. You should strive to be at the very top of your profession. This sounds obvious, right? But what does it mean to be at the "top?" Does it mean you're making the most money... or that you have the most recognition? Judged by those standards, the "top" may cost you a lot. You may "succeed" at the expense of your family relationships... or
your health.

Walk your own STEPS, do not walk in another man’s footsteps. You’ve got it all. DO It.

Arrogance and Self Ego will destroy you and you will loose something that you will never get back. You will suffer until you except Grace as the only way out.  Never get bigger as the game you play. Money, metal, plastic. concrete will never make you happy if this is what adding value to you life or giving you a image you will loose something that money can never buy.


A NEW WAY of living

We use to look into the future, but we do not plan the future…

Negative thoughts can and will destroy your life!  A mind filled with negative thoughts will make you  miserable and lead to failure after failure no matter  how hard you try to succeed.

If you have a pattern of negative thinking you'll end up in debt and get stuck in destructive or negative relationships.

If you want to succeed, enjoy happiness and live a life of abundance, and prosperity you have to eliminate any chronic negative thinking, and negative beliefs that you hold.

You also have to replace those negative thoughts with positive thoughts that allow you to succeed and enjoy life.

You can do get rid of negative thinking relatively easily.  This book will show how to get rid of the negative thinking and replace it with powerful, positive thoughts so that you create the life you want.

The Universe was created 100% correctly, and you are part of this wonderful creation. Your thoughts are powerful so powerful that you will be exhausted with the outcome.

This is your start to a NEW LIFE.

Order this unique book today… CREATING LIFE I SELECT R490.00 per set of 2 books.

Plan your own future, create your own reality and start using you mind the correct way;


Sent an e-mail.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or Call Pretoria South Africa .


 

Do you want more love in your life?  Do you want more happiness in your life?

The only pursuit that may be more popular than the pursuit of happiness is that of unconditional love. Our soul’s deepest desire is to be held, caressed, nurtured, cared for and accepted for being ourselves. 

In order to access this experience of unconditional love, we first need to be happy within ourselves. Before we can experience unconditional love from others, we first should nurture this unconditional love in ourselves. 

As we continue to become our own best friend and lover through accepting ourselves, our relationships should become stronger, deeper and more unconditionally loving. 

Unconditional love is the result of unconditional acceptance. You only live NOW.

"Acceptance" is a word we throw around as if it is so easy -- yet the weight of this word could sink a ship!

Joy and Happiness is you….it’s yours to claim. Live it and enjoy it

When we approach ourselves with high acceptance, we are able to extend it into the relationships around us, which then allows for deeper intimacy. Simply by being accepting of yourself, you are accepting others. This ability of deep self-acceptance expands the boundaries of connections with others. This is because we feel safe in an environment where judgment is absent -- and therefore we feel total acceptance. We feel confident being accepted for our true selves, and this allows us to relax and be comfortable with others.

We move beyond self-acceptance into using acceptance, in general, in order to experience greater love in ourselves and in our relationships. 


When you can "give up the struggle" and live in your own levels of acceptance, you can experience a freedom that allows true love to flow in you and around you.


So, when you accept yourself entirely, you create deeper intimacy with those around you. This intimacy is a birthplace for unconditional love.

A consistent learning process, unfolding in life through the practice of continual acceptance of self and others, allows for enormous opportunity for personal growth. When we enhance our own personal growth, we often become happier.  When we become happier, we can achieve life’s greatest offering: more love and happiness.

Support your love ones, en stand with them in every situation. Don't leave them when things are bad.


Happiness and love, this is what we all want. Someone to love you, to touch you, to be special to you, somebody you can trust, share and enjoy. We all need it.

Speak Life and you will get LIFE…. Create loving thoughts and you will receive love.


Good or Bad... Right or Wrong

The world and all the people are so busy checking what is right and what is wrong that all of us, just by focusing on this, are being trapped continuously in this same situation.  Never ask what is right or what is wrong…... NEVER JUDGE..

.It's all about what is GOOD and what is BAD.

If you FREE…. you will know what is good and what is bad.   Ask yourself what is good for you. Do what is good, and never ask if it’s right. It's your life, remember only PEOPLE can make you SICK ...

Eat what you like, what is good for you, surround you with positive people you like, people that is good for you, people with a clean spirit. Listen to yourself and do what is good for you. Be happy in yourself, no one can make you happy. Forget about the past, you live NOW

Don't let anybody threatened you with right or wrong…. don't be scared…. know the rules, but it's your decision to live within your guidelines of what is good for you.

Don't let anybody make you scare to take money from you for a service. These people are excellent in emotional manipulation. Never fear never Doubt.


ENJOY, be happy create your own reality, your own memories, don't worry what other people think or say about you, nobody may or can judge you. Keep you name safe and clean, but enjoy your special moments and live your life. Don't stay with people that do not add value to your life. Keep your body healthy.

Get your balance back, live in peace and harmony, be good and be happy.

You need to be FREE from ANYTHING that controls your Life.  Forget and Forgive and never be a victim of anything.

Your destiny is in your hands.

Believe in yourself, love yourself, and be happy in yourself

God is the creator of the Universe..He is in control.


When a human being is forced to fit into a society by conforming to social ideals, their emotions are suppressed and they lose touch with their own authentic being as well as their innate knowledge of the universe at large.

They begin to "pretend" to be one way when the reality of who they are and how they feel is quite the opposite. Sometimes this pretense runs so deep that people are fooled by their own illusion. Wars are waged because people are unable to admit to and embrace their fear and grief. Murders are committed because people are unwilling to face the powerlessness they feel. People live unfulfilled lives of addiction and greed because they have never given themselves permission to admit to what they want and how they feel. We live in an age of suppression, where the symptoms of illness are numbed and drugged out of our awareness. We are so busy "keeping up the facade" that we forfeit the opportunity for real personal growth. We are in essence, living in an age of "un-enlightenment".

Take responsibility for you own life.  Don't let other people tell you what to do . Take the advise and do what you best feel for you

Medical Schemes want our money, month by month, they reward you with points, vouchers, holidays and every thing they good think about. They check your health, want you to eat correct, go to the gym be rewarded. The now want to check your DNA to see how they can even improve your health, but they still want to take you money. If you take responsibility for your life and  be healthy and paying for a medical scheme you actually pay for the people who don't do that. so you pay for people who are sick as well as all the corporate people working at the medical scheme and the shareholders. Your monthly payment is the results of the Manager Director of South Africa's biggest Medical scheme being a 500 million USD strong.

Get yourself a plan that will only cover you when you need hospital services.

Stop waiting  to be rewarded for nothing.

Stop using your Credit Card to get points, and travel on discount, it's already been paid by you.

Wake up and spent that money on you health, Doctors will only give you medicine for the symptoms not to cure you.

It's a business, they need money, you can cure yourself.

LIFEISELECT
invites people to step fully into their authenticity, knowing that this will bring about the positive change that we want to see in the world.

All beings inherently contain the knowledge of this universe because they, like all beings incarnated in this universe, are extensions of universal consciousness. As we allow ourselves to fully emerge and awaken to who we truly are, this universal truth will make itself known to the world.


Your constant THOUGHTS is controlling your LIFE.  Therefore our thoughts must be positive, clean and clear.

The proof of this truth is in every person, and it therefore admits of easy investigation systematic introspection and self analysis. Men imagine that thought can be kept secret, but it cannot. It rapidly crystallizes into habit, and habit solidifies into circumstance. Bestial thoughts crystallize into habits of drunkenness and sensuality, which solidify into circumstances of destitution and disease. Impure thoughts of every kind crystallize confusing habits, which solidify into distracting adverse circumstances.

Thoughts of fear, doubt, and indecision crystallize into weak, unmanly, and irresolute habits which solidify into circumstances of failure, indigence, and slavish dependence’. Lazy thoughts crystallize into weak, habits of unclean lines and dishonesty, which solidify into circumstances of foulness and beggary. Hateful and condemnatory thoughts crystallize into habits  which solidify into circumstances of injury and persecution. Selfish thoughts of all kinds crystallize into habits of self-seeking, which solidify into distressful circumstances. 

On the other hand, beautiful thoughts of all kinds crystallize into habits of grace and kindliness, which solidify into genial and sunny circumstances.  Pure thoughts crystallize into habits of temperance and self-control, which solidify into circumstances of repose and peace. Thoughts of courage, self-reliance, and decision crystallize into manly habits, which solidify into circumstances of freedom. Energetic thoughts crystallize into habits of gentleness, which solidify into protective and preservative circumstances. Loving and unselfish thoughts which solidify into circumstances of sure and abiding prosperity and true riches.

Nature helps every man to gratification of the thoughts which he most encourages, and opportunities are presented which will most speedily bring to the surface both the good and the evil thoughts.

Let a man cease from his sinful thoughts, and all the world will soften towards him, and be ready to help him, Let him put away his weakly and sickly thoughts, and the opportunities will spring up on every hand to aid his strong resolves. Let him encourage good   thoughts, and no hard fate shall bind him down to wretchedness and shame. The world is your kaleidoscope, and the varying combinations of colors which at every succeeding moment it ^resents to you are the exquisitely adjusted pictures of your ever moving thoughts.

Effects Of Thoughts On Health And Body

The body is the servant of the mind. It obeys the operations of the mind, whether they be deliberately chosen or automatically expressed. At the bidding of unlawful thoughts the body sinks rapidly into disease and decay; at the command of glad and beautiful thoughts it becomes clothed with youthfulness and beauty. Disease and health, like circumstances, are rooted in thought. Sickly thoughts will express themselves through a sickly body. Thoughts of fear have been known to kill a man as speedily as a bullet and they are continually killing thousands of people just as surely though less rapidly.

The people who live in fear of disease are the people who get it. Anxiety quickly demoralizes the whole body, and lays it open to the entrance of disease; while impure thoughts, even if not physically indulged, will sooner shatter the nervous system. Strong pure, and happy thoughts build up the body in vigor grace. The body is a delicate and plastic instrument, which thoughts by which it is impressed, and habits of thought will produce their own effects, good or bad, upon it.

Success Is...Control of your life. Being able to take a day off and do what you want when you want.

It's having a large savings account that guarantees your retirement.

It's having more than enough money so you can enjoy life. It's being healthy and filled with energy.

It's spending more time with your family without having to check your email every hour.

It's being able to take your kids to the Doctor without having to ask for time off.

It's owning the car of your dreams. It's Living in the house you always wanted to live in.

It's Being in that terrific relationship with the right person.

It's all of the above and more. Success is what you want it to be.

Yes, you decide what success means to you. Start creating the success you want today. Just apply the simple steps I outline and you'll get what you want, while enjoying greater success

Over the years you've let others define your success. You believe what they say. And so now you think you have to work hard to succeed.
That you have to make a lot of sacrifices to get ahead. And then there are those who said you'll never succeed. That you're not good enough.

Not talented enough. That you can't. That you don't know what you're doing.

Success is in your head.You decide if you can or can't be successful.That's when I realized... I can be successful.Then I started to believe that I can be successful.

You see you too have those doubts, fears and people who say you can't.

They tell you can't but you can. They tell you life is hard... but it's not and it doesn't have to be.

They tell you that you can't succeed, but you can and they don't really know what you can and can't do.

You decide on your success. You decide if you can be successful. And once you decide that you can and will be successful you can begin to do the right things at the right time so that you achieve the success you want. All you have to do is follow the right steps and you're on your way to success. I'm giving you those steps.

Every one of them. That's right I'm showing you how to do the right things to achieve the success you want.

Success is not about doing one thing well once in a while. It's about doing a number of things at the right time.

And there will be failures. In fact the most successful people will tell you that they've failed more often than they've succeeded.

They just don't dwell on the failures. They learn from them and focus on the success.

Their bosses know that they will fail more often than they will succeed but they still pay them millions and millions of dollars.

They don't dwell on the failures. The focus on the success.

But it's easy to dwell on the failures. And when you focus on the failures you create more failures. It's all because you create a mindset  for failure and so you get into situations that will lead to failure. So turn things around today.
Focus on the success and learn from failures. Believe in yourself and believe that you can and will succeed.
Develop the confidence that leads to success. Start doing the right things that lead to success.
There are simple, powerful steps that you can follow - and they'll make success a lot easier to achieve.
You don't have to work hard. You just have to do the right things at the right time and I give you those steps.

Don't spend years trying to figure it out.

Depend on God and God alone ,if you want to experience His success for you

YOUR LIFE is in your HANDS...it' your choice  not to be controlled. Get away from that, nobody can control you.

IT'S your LIFE..BE FREE

be part of GOD Devine Love for you.

Don't FALL in STAND OUT
You were born FREE,,stay FREE, Live FREE and enjoy your life.


We all grow up in a society with certain traditions, rules, and regulations.  We except it as done.. but we never thought about it, and think of what this traditions is doing to us.

We not living in the past, we live in the present, but we all need to be FREE.. Nobody has the right to control you through traditions and rules of the past and the present that will take away your freedom to live.

Never Except Emotional Manipulation

Healthy humans are wired to feel empathy. Therefore, when someone displays an emotional reaction, our instincts are typically to incorporate that emotional reaction in forming opinions or decisions. This seems natural and doesn't immediately paint a picture of a situation in which you may need to protect yourself. But because humans are wired to pay attention to others' emotional reactions, people sometimes use the significance of their emotional reactions for manipulation. Thus, emotional manipulation is when someone uses their emotional react to control or dominate. Anyone can display emotional manipulation, but it will be employed more frequently and is the trademark of a narcissist or psychopath. Therefore, it is important to become educated about emotional manipulation in the event that you do need to protect yourself. Emotional manipulation is a method of using words, body language and behavior for the purposes of provoking a particular reaction, getting a desired response or to just plain  screw you over. This is the name of the game in Corporate world of the world. Their is no more trust in this world. You earn Trust, you can never buy trust. Greediness has take over the world.

NEVER EXCEPT THINGS as done.. questions need to be asked.. ALWAYS ask WHAT is HE/SHE not telling me.  Look around you and see how nature is performing everyday, no rules, no judgement, no change...it was created correctly, always working, and never greedy,.

The world is a bad place, the world have no leaders, everybody want money, wealth and prosperity. 

GREED is the name of the GAME.The STOCKMARKETS are the leaders. Leaders of Countries are only their for money, wealth ,greed and political power. All over the world  these leaders have bank accounts, Trusts and businesses and they all become FAT CATS and retire somewhere, and feed their family and friends for the rest of their lives. 

The world and its people became GREEDY..GREEDY for money..and in this process we destroying our world, our people , and our Children.

Information is available on the the press of a button, but the way to use and implement this is not easy.The world need people to implement the knowledge and this is a challenge.

Wake up and start fighting for your share of this world. If you've got nothing, you got nothing to loose. Never compromise and never fall in but always stand out.

Wise people will always have power. Don't loose your power.

Medical Performance;

We all believe that Doctors and Professors are very clever and need to be handle with respect. But the medical system of the world is sick and don't want you to be healed. They only treat symptoms and nothing more. They do one  test on another to find out what is wrong with you and milk you medical aid every time.

Medical aid companies are always busy with performance and giving out points, weekends away. They  like to treat you like a child, and want you to go to a gym and been tested for anything that they can think off. Everything to make your feel good.


Most Health shops are selling medicine and most of them don't have a clue what they selling. People don't  find out what they need to stay healthy. 


They believe every ad on TV and buy every single pill that is available on the market. Stop believing all these ads and monkey business reaping you from you hard earned money.


Visit www.quanlim.com and get yourself sorted out and find out why you are sick, feeling sick and why things go wrong.Most of the people in the world WORK TO LIVE..WORK TO EAT... WORK TO SURVIVE.

We are paying TOO MUCH TO LIVE

We all need to start asking questions about the prices of FOOD, WATER, DRINKS, all the stuff we need to live.. WHY except the prices we pay..  OPEN your mouth and start complaining when you buy FOOD and DRINK.

Don't except a price, don't except a answer as done..be alert and fight for yourself. Be kind be be fair.

Why do we all except the fact that people are getting all this HUGE SALARIES without bringing in Return on Productivity.. meaning they are not productive enough for the Salaries they earn.

Everything single cost in every Company are coming down to only one person... YOU the consumer..you the end user and you need to PAY;

Get rid of all the unnecessary things and stop buying crap.

You receive marketing and advertising news on your mobile phone every day, people are calling you.. don't be nice.. just say in a friendly way.. I don't need it.

The cost of your water and electricity is far too high, the fat cats are manipulating you and they will go on because they have the control.

Banks are controlling you..they've got all your information, they just take money out of your account every month without asking or informing you.

Look at all the Debit orders you pay every month.. do need them all to live.. this put stress on you.. and money in the pocket of the receiver of your Debit order.

The world is living on CREDIT CARDS..even reward you with points if you spent and using your credit. You pay for it, nothing will come for FREE.

All these things that you bought or buying each day  are  ripping you from a FREE Life.. Make sure you need what you buy.

Use you earnings to save for days to come.. but use it to live FREE.. you only live once.. don't put yourself under financial stress to be part of the community you live in.

We need to live to work .. not work for  a living... Be Free  get yourself Free from DEBT...Get yourself Free from any institution.

STOP reacting on ADS on the TV.. or your magazine, your Radio station,...they make it so easy to buy. Find out if this is adding value to your life.

IT'S TIME TO FREE YOURSELF NOW. The world and it's people are in control of your life.

This is only a few to mention.


Don't FALL in STAND out.

Social norms, the customary rules that govern behavior in groups and societies, have been extensively studied in the social sciences. Anthropologists have described how social norms function in different cultures sociologists have focused on their social functions and how they motivate people to act , and economists have explored how adherence to norms influences market behavior. More recently, also legal scholars have touted social norms as efficient alternatives to legal rules, as they may internalize negative externalities and provide signaling mechanisms at little or no cost.

Social norms, like many other social phenomena, are the unplanned, unexpected result of individuals' interactions. It has been argued that social norms ought to be understood as a kind of grammar of social interactions. Like a grammar, a system of norms specifies what is acceptable and what is not in a society or group. And analogously to a grammar, it is not the product of human design and planning.

This view suggests that a study of the conditions under which norms come into being, as opposed to one stressing the functions fulfilled by social norms, is important in order to understand the differences between social norms and other types of injunction, such as hypothetical imperatives, moral codes or legal rules.


If people are motivated to conform by their desire to acquire or maintain a given social identity, it follows that they are not committed to any given norm, but to the identity that a norm supports. Suppose that one's identity as a teacher is defined by what the relevant reference group expects a teacher to do.

A person who cares about that particular role will then act in conformity to the group's expectations because she wants the group to validate her identity. Again, what remains to be explained is the desire attributed to people to acquire and maintain a social identity. Such desire might not be primitive, as one may desire instead the rewards that accompany performance according to a certain role. For example, wanting to be identified as a good employee may just mean that one wants to obtain all the material and psychological rewards that accompany good work performance.

A final question to consider is how one might be able to productively intervene to change socially harmful norms. If social norms convert mixed-motive games into coordination games, and then supply an equilibrium to the coordination game, then they are going to be fairly robust against interventions.

Its time to change the social acceptance laws that is here for ages. Most of these norms are so familiar that people use them to emotional destroy the people of world. Leaders and businessmen are using this norms to make money, to become rich to steal from the rich and the poor. Wake up, it's time to change, to be wide awake and to be alert.

Don't except anything that was man made as DONE...

Get out of the circle of Life that was created to control you, to owe you and to make you a slave. Keep you hands and nose clean, never be part of a favor team.  You are in control of you own life.

GET YOURSELF FREE.  GET YOURSELF DEBT FREE.

Select your Friends one by one, be part of your Family, give love and receive love. Be happy in yourself.LIFE I SELECT.. a NEW way of THINKING...


Our purpose is to help you ,to wake-up and look around you.. to see how you slowly over the years had become part of the community you live in..a community and Country with certain norms and rules that was slowly pass onto you. You need to wake up and start questioning all these rules and regulations, that you except, without refusing.

We want you to start evaluate yourself, your surroundings, your circumstances, your believes your friends, your work, and your daily routine.

Start looking at your town,your community, your city your Country and see how you been controlled without YOU saying one word. Become part of a community, support your family.

Please WAKE-UP and stop excepting everything as done. Its your  love ones your family, your money, its your Country, its your LIFE... don't let other rule you with norms that is part of the third world.

Corruption is the name of the game in South Africa. Greed power and money is the flavor.  We want to help you to get free.

You need to change your habits.

Reach your goals.. or change your habits to do it.

Discover your own Habits... Our new book.

Reaching a goal takes some doing, but one of the key factors to ensure you reach a new goal, is to put habits into place that support that goal.

If the habits you currently have are counter-productive, you should change them or you will battle and come up short. You should change your habit.

To develop a supportive habit can be easier than most people think, but so much more powerful than you think!

How to form the Habits You Need is easy.

It take 21 days to change a habit if you focus.

Before you try to create a new, positive habit, you need to determine which habits will help you reach your goals.

Remember, for every goal there are many habits that can help you guarantee your success. Take a moment to think about your goals and what you can do to bring them about.

Work out a way to do the same thing at the same time every day. Use reminders or little sticky notes to help “programed” your mind.

Everyone of us has challenges, and there will be some obstacles in your efforts to create new habits or different behavioral patterns. Work out before the time what it can be so that you can word around it from the word go.

Look for More Supporting Habits, not just one

When you use supporting habits to help you reach your goal, consider going even deeper into the details to find habits that will help you accomplish your goal.

Take time to think about what additional habits you can develop to support your efforts.

When an action becomes a habit, you perform it automatically, without having to ponder whether you really want to do it each time. You will automatically race forward, day after day, toward achieving your goal until you reach it.

The same way that negative habits can prevent you from reaching success, supportive habits can guarantee victory. Consider the habits that will best support your goals, make an effort to put them into action on a daily basis, and soon enough you will enjoy your new success!


Get your thoughts in the right Direction.

This is but nothing can come from corn but corn, nothing from nettles but nettles. Men understand this law in the natural world, but few understand it in the mental and moral world Suffering is always the effect of wrong thought in some direction.

Pure thoughts crystallize into habits of temperance and self-control, which solidify into circumstances of repose and peace. Thoughts of courage, self-reliance, and decision crystallize into manly habits, which solidify into circumstances of freedom. Energetic thoughts crystallize into habits of gentleness, which solidify into protective and preservative circumstances. Loving and unselfish thoughts which solidify into circumstances of sure and abiding prosperity and true riches.

Out of a clean heart comes a clean life and a clean body. Out of a defiled mind proceeds a defiled body Thought is the fount of action, “life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure.  Change of diet will not help a man who will not change his thoughts. When a man makes his thoughts pure, he no longer desires impure food.

Clean thoughts make clean habits. If you would perfect your body, guard your mind. If you would your body, beautify your mind. Thoughts of malice, envy, and disappointment, despondency, rob the body of its health and grace. A sour face does not come by chance; it is made by sour thoughts. Wrinkles that mar are drawn by folly, passion and pride.

It's not what you have. It's who you have that makes the Difference.God is perfect love always forever and His Universe is perfect in total balance.


You need to be FREE, to live the LIFE you choose..your OWN LIFE...you need to change you HABITS.

Read all the articles, start thinking and start doing something about your life...Start making choices.. Become a member of LIFE I SELECT;

Order our book today.  Discover yourself to become yourself.;  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
The future, the worry, the regret, the anxiety – these are all mental events that do not have to be part of the difficulty of life; these can be transcended here and now